Bibliotheek Hoogeveen

LIDIA Online

Het bestand LIDIA Online bevat ruim 475.000 beschrijvingen van boeken, audiovisuele materialen en bladmuziek.

Picarta

Bibliografische gegevens en vindplaatsen van circa 14 miljoen boeken en bijna 500.000 tijdschriften in meer dan 400 bibliotheken in Nederland.

Publiekwijzer

De meest complete bron voor informatiematerialen in de Nederlandse bibliotheken en onderwijsinstellingen.

GLIN

Grijze literatuur in Nederland bevat de titels van in Nederland uitgegeven proefschriften en publicaties van o.a. bestuurslichamen.

HinT

HinT is een bibliografische database van publicaties over Westeuropese geschiedenis vanaf circa 1500 tot heden.

BNTL

De Bibliografie Ned. Taal- en Literatuurwetenschap bevat beschrijvingen van boeken en tijdschriftart. vanaf 1940 op het gebied van de Ned. en Fr. Taal- en Letterkunde.

CBK

Het Centraal Bestand Kinderboeken bevat beschrijvingen van kinderboeken, tijdschriften en van boeken en tijdschriftartikelen óver jeugdliteratuur.

DBNG

In de Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis wordt verwezen naar publicaties over de Nederlandse geschiedenis vanaf de prehistorie tot nu toe.